Cuta ta dau Cuta

  • Cuta ta dau Cuta 2

    *_Typing*_CUTA TA ƊAU CUTA_* _(Ɓarawo ya saci akwatin maciji)__ _ _Shafi na biyu_……..“Ai babu gurin zuwa, saboda da hannunka ka…

    Read More »
  • Cuta ta dau Cuta 1

    *_Typing_*       *_CUTA TA ƊAU CUTA_* _(Ɓarawo ya saci akwatin maciji)_   _ _   _Shafi na ɗaya_…

    Read More »
Back to top button